ARCHEOLOGINIAI ŽVALGYMAI

– nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, atliekami aiškiai nustatytame žemės paviršiaus plote, judintame grunte arba aiškiai nustatytame grunto gylyje, siekiant surinkti duomenis apie archeologinio paveldo objektus, archeologines vertybes. Šie tyrimai dažniausiai taikomi tiesiant įvairias komunikacijų linijas, klojant paviršiaus dangas, judinant žemės sluoksnius, atliekant tvarkybos ar statybos darbus archeologinio paveldo objektų aplinkoje.