Žvalgomieji archeologiniai tyrimai

– nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, kuriais siekiama aptikti naujus archeologinio paveldo objektus, juos lokalizuoti, nustatyti kultūrinio sluoksnio ar archeologinio paveldo objektų būklę (išlikimo laipsnį), archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, chronologiją, kultūrinio sluoksnio storį, jo paplitimo ir archeologinių objektų teritorijų ar apsaugos zonų ribas.
Šie tyrimai dažniausiai taikomi dar netirtuose archeologinio paveldo objektų vietose ir jų aplinkoje, kai planuojami tvarkybos ar statybos darbai, atliekant tvarkybos ar statybos darbus aptinkamos archeologinio pobūdžio vertingosios savybės, tikslinat žinomų archeologinių objektų teritorijas, siekiant surasti ir išsaugoti naujus archeologinio paveldo objektus.